Adiccions - Mensalus Psicologos Barcelona

↑ Torna a Assistència

Addiccions
Consum de substàncies

Tractament relacionat amb el consum de substàncies i les conductes de risc associades al consum. Identificació de l’ús, abús o addicció, i dels trastorns induïts o derivats, com la intoxicació, la síndrome d’abstinència, l’ansietat, etc…

 

 

Els trastorns relacionats amb substàncies inclouen els relacionats amb la ingesta d’una droga, el seu abús, els efectes secundaris d’un medicament i /o l’exposició a tòxics. Algunes d’aquestes substàncies són l’alcohol, el tabac, la marihuana o el cànnabis, la cocaïna, els al·lucinògens, els opiacis, els sedants i els ansiolítics.

Aquests trastorns es divideixen entre els que estan relacionats amb el consum d’aquestes substàncies, la mateixa addicció, i els que són induïts derivats de les mateixes, com la intoxicació, la síndrome de abstinència, l’ansietat induïda per substàncies, etc.

Com podem identificar l’addicció?

Els trastorns addictius segueixen un patró en el qual es poden donar algunes de les següents característiques:

 • Hi ha tolerància (una necessitat creixent de consum de la substància)
 • Hi ha una dependència psicològica
 • Presència de síndrome d’abstinència
 • Es pren la substància, o es manté la conducta addictiva, en una quantitat superior a la que inicialment es pretenia
 • Desitjo persistent de controlar o interrompre el consum
 • Es dedica molt temps a activitats relacionades amb la conducta addictiva
 • Tot i tenir problemes relacionats amb la conducta addictiva, aquesta es manté.
 • Es redueixen l’activitats socials o recreatives importants
 • L’addicció és viscuda com una obsessió
 • L’addicció comporta conseqüències negatives per a la pròpia vida i la d’altres
 • Hi ha una falsa percepció de control sobre la conducta addictiva
 • Hi ha negació de l’addicció o de les conseqüències negatives que comporta.

Què pretenem amb el tractament?

La intervenció en addiccions incorpora una sèrie de fases que acompanya al pacient, fomentant l’abstinència (total) de la substància o la fi de la conducta addictiva. Aquestes s’inicien amb el reconeixement de la conducta addictiva. Es pretén restablir l’estil de vida del pacient i buscar noves metes alternatives a la conducta addictiva.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

La intervenció cognitiva-conductual permet avaluar les necessitats dels pacients, el seu estat real respecte al canvi, i les tècniques i procediments terapèutics adequats per a cada cas. D’aquesta manera acompanyem el pacient en la fase en què es trobi, seguint el pla terapèutic que postula el model transteòric del canvi de Prochaska i DiClemente. En aquest, incorporem tècniques com la psicoeducació, la motivació, la conscienciació, el maneig del craving (necessitat intensa de consum), la prevenció de recaiguda i d’altres.
L’assistència la fem individualment i també en intervencions grupals.

Teràpia familiar

L’assessorament familiar és bàsic per ajudar el pacient en la seva rehabilitació. Assessorem a la família en el procés de tractament del dependent. A la família es la forma sobre l’estadi en què es troba l’afectat i s’orienta sobre com actuar i ser un element important de suport. En la teràpia familiar també es recullen les necessitats i preocupacions de la família, i s’ajuda a disminuir l’ansietat i afrontar de forma positiva les crisis.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tipus de substàncies

ALCOHOL

 consumo_drogas_alcohol l’alcohol és un depressor del sistema nerviós central. Actua en moltes parts /zones del cos, com la medul·la espinal, la formació reticular, el cerebel i l’escorça cerebral, així com en sistemes neurotransmissors.

La dependència a l’alcohol és una forma d’abús d’alcohol que té efectes fisiològics, de conducta i cognitius. Les persones que abusen de l’alcohol desenvolupen una major tolerància a aquest i necessiten augmentar la dosi per obtenir els mims efectes.

Sovint la dependència de l’alcohol no es detecta durant anys. La facilitat amb què s’aconsegueixen les beguda alcohòliques i la manera en què es consumeixen (les pautes socials) semblen ser factors importants en la probabilitat que una persona arribi a ser depenent de l’alcohol. Però també hi pot haver un component genètic, perquè en algunes famílies l’alcoholisme es repeteix entre diversos dels seus membres.

Com identificar si hi ha un problema amb l’ús de l’alcohol?

 • Es consumeix alcohol amb freqüència en quantitats superiors o durant un temps més prolongat del previst.
 • Hi ha un desig persistent o esforços fracassats d’abandonar o controlar el consum d’alcohol.
 • S’inverteix molt temps en les activitats necessàries per aconseguir alcohol, consumir o recuperar dels seus efectes.
 • Ànsies o un poderós desig o necessitat de consumir alcohol.
 • Consum recurrent d’alcohol que porta a l’incompliment dels deures fonamentals a la feina, l’escola o la llar.
 • Consum continuat d’alcohol tot i patir problemes socials o interpersonals persistents o recurrents, provocats o exacerbats pels efectes de l’alcohol.
 • El consum d’alcohol provoca l’abandó o la reducció d’importants activitats socials, professionals o d’oci.
 • Consum recurrent d’alcohol en situacions en les que provoca un risc físic.
 • Es continua amb el consum d’alcohol tot i saber que es pateix un problema físic o psicològic persistent o recurrent probablement causat o exacerbat per l’alcohol. < /li>
 • Consum de forma recurrent d’alcohol per a afrontar problemes o situacions que generen ansietat i /o frustració.
 • Tolerància, definida per algun dels següents fets:
  • tolerància augmentada Una necessitat de consumir quantitats cada vegada majors d’alcohol per aconseguir la intoxicació o l’efecte desitjat.
  • tolerància disminuïda Un efecte notablement reduït després del consum continuat de la mateixa quantitat d’alcohol. Disminució de la quantitat de oh però amb ràpida intoxicació i majors efectes /conseqüències.
 • Abstinència, manifestada per algun dels següents fets:
  • Presència de la síndrome d’abstinència.
  • Es consumeix alcohol per alleujar o evitar els símptomes d’abstinència.

Tractament de la dependència de l’alcohol

S’ofereix un tractament global a la base d’una atenció bio-psico-social. Així, es treballa perquè la persona conegui la seva dependència, s’aborda la motivació per al canvi, la conscienciació, la gestió del desig de consum i la prevenció de recaigudes …
Per donar una cobertura àmplia a les necessitats de cada persona oferim tractament individual i grupal, així com assessorament a familiars i persones significatives.
Sessió divulgativa sobre el Mindfulness i els beneficis de la seva pràctica en la nostra vida quotidiana: regulació emocional i reducció de l’estrès.
S’introduirà el concepte del Mindfulness i s’experimentaran en primera persona, a través de la pràctica, els beneficis que s’obtenen amb el seu entrenament.

CÀNNABIS

 consumo_drogas_cannabis En els últims anys, el consum de cànnabis ha experimentat un notable augment. Un dels seus principals riscos és que hi ha una baixa percepció del risc del consum d’aquesta substància a nivell social.

El cànnabis és una droga derivada de la planta del cànem. Sol consumir fumat (en forma de pol·len, oli, pasta de resina o fulles seques). Aquesta substància té diversos noms, com Maria, Marihuana, Haixix i “porros”. També pot consumir-se per via oral tot i que és menys freqüent. El cànnabis conté tetrahidrocannabinol una substància psicoactiva molt addictiva.

A l’entrar el tetrahidrocannabinol al cervell fa que la persona se senti eufòrica, perquè actua sobre el sistema cerebral de gratificació. Una altra de les sensacions percebudes en la relaxació. A més, hi ha persones que experimenten alteracions en la percepció sensorial, riure, percepció alterada del temps i augment en la gana. Després d’un temps d’haver consumit, la persona pot sentir son o depressió.

Com identificar si hi ha un problema amb l’ús delcannabis?

 • Moltes persones creuen que “controlen” el consum de cànnabis. La realitat és que aquesta substància és addictiva, com avalen nombrosos estudis.
 • Ansietat: la necessitat d’augmentar la dosi, va generant a poc a poc un augment de l’ansietat. Així mateix, el consum de cànnabis pot provocar fòbies o crisi de pànic.
 • Pèrdua de memòria i dèficit d’atenció: el consum de cànnabis afecta la memòria i la capacitat d’atenció. Poden presentar-se una disminució de la capacitat per realitzar certes tasques que requereixen concentració, complir horaris, l’horari de son es veu alterat … Tot això pot portar a problemes laborals, fracàs escolar, conflictes familiars …
 • Síndrome amotivacional del cànnabis: es perd l’interès per activitats com fer esport, estudiar, les relacions socials … La persona poc a poc sent una sensació de buit, mostrant una actitud d’apatia generalitzada.
 • El consum de cànnabis pot portar a problemes de consum d’altres substàncies. Sol ser la droga d’elecció per a molts joves que inicien el consum i, progressivament, es poden afegir altres drogues.

Tractament de la dependència del cànnabis

S’acompanya a la persona en el procés de canvi per tal d’aconseguir l’abstinència. S’utilitzen tècniques com la psicoeducació, treball de les distorsions cognitives, la gestió del desig de consum, la promoció de canvis que generin un estil de vida saludable i l’atenció psicoterapèutica a familiars.

Si hi ha problemes de salut mental associats, es realitza un tractament concret per als mateixos.

Per donar una cobertura àmplia a les necessitats de cada persona oferim tractament individual i grupal.

COCAÏNA

 consumo_drogas_cocaina La cocaïna és una droga estimulant que actua accelerant el sistema nerviós central. Actua al cervell provocant sudoració, augment de la pressió cardíaca, augment de la temperatura corporal i del ritme respiratori.

Els efectes del consum de cocaïna són: sensació d’eufòria, disminució de la gana, desinhibició, sensació d’augment de l’autoestima.

Com identificar si hi ha un problema amb l’ús de la cocaïna?

 • Canvis d’humor notables
 • Major irritabilitat, fins i tot moments d’agressivitat
 • Pèrdua de la gana
 • Disminució de la capacitat de concentració
 • Aïllament social de les amistats no consumidores
 • Problemes relacionals en el nucli familiar
 • Inapetència sexual /hipersexualitat amb consum
 • Alteració de l’horari del somni
 • Problemes laborals

Tractament de la dependència de la cocaïna

Acompanyem a la persona en el procés del canvi, fomentat l’abstinència. La psicoteràpia va dirigida al fet que la persona conegui la seva addicció, adquireixi eines de generació estils de vida saludables i mantingui els canvis assolits, augmentat el sentiment d’autoeficàcia. Per tot això, es generen canvis en la seva autoestima i en el seu autoconcepte.

Per donar una cobertura àmplia a les necessitats de cada persona oferim tractament individual i grupal, així com assessorament a familiars i persones significatives.

BENZODIAZEPINAS

 consumo_drogas_BENZODIAZEPINAS Les benzodiazepines amb medicaments tranquil·litzants prescrits per un metge. Les més comunes són: Lexatín, Valium, Rivotril, Trankimazin, Tranxilium, Rohipnol, Noctamid, Orfidal …

El tractament amb aquestes pastilles és de curta durada i s’ha de seguir estrictament la pauta marcada pel metge.
És molt perills utilitzar aquestes substàncies conjuntament amb altres drogues com poden ser l’alcohol o la cocaïna.

Com identificar si hi ha un problema amb l’ús de les benzodiazepines?

Les persones que abusen de les Benzodizepinas, poden presentar:

 • dificultat de concentració
 • pèrdua de memòria
 • embotiment a nivell emocional
 • ansietat, nerviosisme
 • augment de l’agressivitat
 • reducció d’activitats socials i laborals

Algunes persones poden presentar també problemes amb el consum de l’alcohol

Tractament de la dependència de les benzodiazepina s

Oferim acompanyament terapèutic basat en la teràpia cognitivoconductual. La persona adquireix habilitats per gestionar les seves emocions sense l’ús de la substància i aprèn estratègies per viure de manera saludable. Per això, es treballa la deshabituació de la substància, el maneig del desig, el temps lliure i les relacions socials, així com la prevenció de recaigudes.

Per donar una cobertura àmplia a les necessitats de cada persona oferim tractament individual i grupal, així com assessorament a familiars i persones significatives.