Neuropsicologia - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Assistència

Neuropsicologia

Entrenament de la memòria, atenció, concentració, planificació…
Test de memòria: Prova ràpida de memòria.
Oferim una valoració inicial per prevenir o manejar la deterioració cognitiva i millorar les funcions bàsiques per gaudir d’una òptima qualitat de vida.

 

 

La Neuropsicologia és la ciència que estudia la relació entre el cervell i la conducta a través de les funcions mentals: atenció, concentració, memòria, llenguatge, càlcul, orientació, reconeixement, planificació, organització, habilitats psicomotores i visoperceptives.

Programa neuropsicològic

A través del programa neuropsicològic s’avalua el focus del problema causat per l’estrès, l’ansietat, l’envelliment o una malaltia neurodegenerativa, i es dissenya un entrenament personal amb estratègies per millorar la qualitat de vida, l’autonomia i el rendiment diari.

  • Realitzem pla terapèutic de psicoestimulació cognitiva per millorar el rendiment cognitiu.
  • Ajudem a la planificació i organització mitjançant tècniques i estratègies que seran útils per a dur la teva vida diària de manera més controlada i relaxada.
  • Explorem les teves funcions mnèsiques per saber si hi ha alteracions produïdes per malalties (neurodegenerativa, psiquiàtrica o mèdica), per envelliment normal o per estrès i /o ansietat.
  • Realitzem tractament mitjançant rehabilitació cognitiva (habilitar funcions alterades) o estimulació cognitiva (millorar el rendiment i retardar els períodes inicials de deteriorament cognitiu).

Objectiu del tractament

139- Rehabilitació cognitiva - Montse Romero_ 14.119.586 L’objectiu del programa és millorar la qualitat de vida, incrementant i reforçant el rendiment intel·lectual i millorant l’adaptació familiar, social i laboral , mitjançant pautes, estratègies i constància progressiva en exercicis i tasques específiques.

Test de memòria: PROVA RÀPIDA DE MEMÒRIA

 

  • On hauré deixat les claus?
  • Què he vingut a buscar a la cuina?
  • Què era el que necessitava comprar per casa?
  • Quan era la cita amb el metge?
  • M’acaba de saludar un veí … però ¿com es diu? Ho tinc a la punta de la llengua!
  • ‘Començo tot i no acabo res, em embolic amb una cosa i amb l’altra … i em passa el temps! …

La majoria de les situacions són petits distraccions, però poden anar a més i significar el inici d’un deteriorament cognitiu que cal prevenir . Poden ser problemes causats per l’estrès, l’ansietat, l’envelliment o una malaltia neurodegenerativa.

Oferim una valoració inicial de deteriorament cognitiu, on s’avalua a grans trets l’orientació, memòria, atenció-concentració, càlcul i llenguatge, per tal d’estimar el teu rendiment en el dia a dia i oferir-tasques i recursos per poder exercitar el teu cervell. D’aquesta manera, podem prevenir o gestionar el deteriorament cognitiu i millorar les funcions bàsiques per gaudir d’una òptima qualitat de vida.