Dèficit d'atenció TDAH - Mensalus Psicolegs Barcelona

Dèficit d’atenció TDAH

Què és el TDAH?

 psicolegs-infància-tdah El TDAH (Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat) és un Trastorn neurobiològic caracteritzat per un comportament de desatenció i / o hiperactivitat- impulsivitat més freqüent i greu a l’observat en persones amb el mateix grau de desenvolupament. És un trastorn crònic d’elevada prevalença (7%), que interfereix en moltes àrees de l’individu, com la personal, familiar, escolar i social.

Subtipus:

 • Tipus combinat
 • Tipus predominantment inatent
 • Tipus predominantment hiperactiu-impulsiu

Com ho podem identificar?

S’observa un patró conductual de:

 • dificultats per mantenir l’atenció en tasques
 • no posa prou atenció als detalls
 • sembla no escoltar directament quan se li parla
 • no finalitza les tasques escolars
 • té dificultats per organitzar les tasques escolars i les activitats
 • és poc curiós en les activitats diàries
 • oblida o perd objectes importants
 • es mou en excés
 • parla en excés
 • respon impulsivament
 • interromp
 • es precipita al donar les respostes

Què pretenem amb el tractament?

Millorar els símptomes característics del trastorn i que el nen tingui més recursos en el control dels mateixos, i així pugui adaptar-se millor al seu entorn familiar, escolar i social

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Es treballa, en teràpia individual amb el nen, l’entrenament autoinstruccional, els hàbits d’estudi, la planificació i el seguiment d’un mètode d’estudi adequat per donar suport a l’àrea acadèmica. Es fomenta una autoestima saludable, i la pràctica d’estratègies d’autocontrol i habilitats socials que faciliten les relacions interpersonals.

Teràpia familiar

Es realitza teràpia familiar orientada a formar els pares en tècniques de modificació de conducta eficaços en el control del comportament de l’infant, i en ajudar el nen a generalitzar les tècniques apreses en consulta . Es realitza coordinació amb mestres o altres professionals implicats en la tasca educativa de l’infant.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.