Dèficit en habilitats socials - Mensalus BCN

Dèficit en habilitats socials

 psicolegs-habilitats-socials Les habilitats socials ens permeten relacionar-nos amb els altres de manera adequada.

Els nens amb majors habilitats socials tenen més amics, mantenen relacions més positives amb altres nens, familiars i mestres, i tenen una autoestima més elevada. En etapes evolutives com l’adolescència poden donar-se aïllament social i dificultats per mantenir els amics.

Atès que les habilitats socials es poden aprendre, el psicòleg ensenya i entrena als nens i adolescents en elles, per tal que puguin aplicar-les en l’entorn escolar i social, i tenir així relacions socials més satisfactòries.

En l’àmbit dels adults també es realitzen intervencions grupals amb els mateixos objectius.