Dèficit en l'autocontrol emocional - Mensalus Psicòlegs BCN

Dèficit en l’autocontrol emocional

 psicolegs-infància-autocontrol L’autocontrol emocional ens permet fer un adequat control de les emocions en un moment determinat.

Quan els nens o adolescents no regulen les seves emocions, com la ira, poden donar-se comportaments agressius que poden perjudicar les relacions socials.

Els tractaments psicològics s’orienten a la identificació, expressió i gestió de les emocions, per ajudar en l’estabilitat emocional del nen o adolescent i en les seves relacions socials