Negativisme desafiant - Mensalus Psicolegs Barcelona

Negativisme desafiant

Què és el negativisme desafiant?

 psicolegs-infància-negativisme El trastorn negativista desafiant és un trastorn que es caracteritza per una conducta negativista, desafiant, desobedient i hostil, amb comportaments poc cooperatius cap els companys o les persones en un rol d’autoritat, com els pares i els mestres.

Causa un deteriorament molt significatiu en l’esfera familiar, acadèmica i social, i la seva prevalença, en els últims anys en augment, és d’entre el 4% i el 7% de la població infantil.

Com ho podem identificar?

S’observa un patró conductual en el nen com el següent:

  • Colèric, fa rebequeries
  • Discuteix excesivamenta amb els adults
  • desafia els adults, qüestiona les normes i les incompleix
  • Molesta deliberadament altres persones
  • Se sent fàcilment molestat pels altres
  • És ressentit
  • Mostra poca amabilitat

Què pretenem amb el tractament?

Millorar la gestió de la ira, les seves habilitats interpersonals i afavorir una millor comunicació i relació amb els companys i les figures d’autoritat

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Amb la teràpia individual amb el nen es potencien les habilitats en el control de la ira, les capacitats en la resolució de problemes i les habilitats de comunicació

Teràpia familiar

Es fa teràpia familiar per donar suport als pares en estratègies educatives eficaces en la relació amb el seu fill. Es fomenta un patró de comportament positiu en el nen, que millori les seves relacions i la integració escolar i social. Ens coordinem amb mestres o altres professionals implicats en aquesta tasca.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.