Problemes afectius - Mensalus Psicolegs Barcelona

Problemes afectius

Què són els problemes afectius?

psicolegs-problemes afectius-300x200 Un dels trastorns de l’estat d’ànim o afectiu més freqüent és la depressió major, entre un 8-10% de la població infantil, produint-se un augment en l’adolescència.

La depressió major implica un canvi en la manera de sentir de l’infant o adolescent. Es caracteritza per la presència d’un estat d’ànim deprimit (en els nens o adolescents, irritable), o pèrdua d’interès o plaer, que ve acompanyat per dificultats per dormir, canvis en la gana, alteracions psicomotores, cansament, pèrdua de l’autoestima , dificultats en la concentració i idees de mort. Aquestes característiques són més intenses i freqüents que en altres nens, i poden interferir en la seva vida familiar, escolar i social

Tipus:

 • Trastorns depressius: trastorn depressiu major o trastorn distímic
 • Trastorns bipolars

Com els podem identificar?

Un jove amb depressió major viu un o més episodis de depressió major, caracteritzats per:

 • Aspecte trist, plora, s’enfada fàcilment, mostra mal humor.
 • Dificultat per divertir-se, s’avorreix, no està motivat pel joc.
 • Fracàs, culpa, destrucció o mort presents en el joc.
 • Augment o pèrdua de la gana, augment o pèrdua de pes.
 • Dorm més o menys que abans, o es desperta durant la nit
 • Es mou molt, es mostra més agitat o contràriament més lent que abans.
 • Es troba més cansat del que és habitual
 • Té sentiments que “ningú li vol”, “no serveix per a res”, o bé “tot és per culpa seva”
 • Li costa més concentrar-se, se li obliden les coses amb facilitat.
 • Presenta encopresi o enuresi secundària.
 • Mostra aïllament, retraïment o inhibició
 • Disminueix el seu rendiment acadèmic

Què pretenem amb el tractament?

Abans d’iniciar el tractament, es fa necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats, com trastorns orgànics, trastorns d’ansietat, trastorns del comportament, altres trastorns de l’estat d’ànim, trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, etc. El tractament pretén millorar l’estat d’ànim del nen i restablir les possibles afectacions del trastorn en la seva vida, com el baix rendiment escolar, l’aïllament social o els conflictes familiars.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Amb la teràpia individual s’ajuda al nen a aprendre habilitats per reconèixer i moderar el seu estat d’ànim, potenciar les seves habilitats socials per afavorir les relacions socials satisfactòries, habilitats de solució de problemes per afrontar els problemes quotidians, i se l’ajuda a processar la informació d’una forma més adaptativa

Teràpia familiar

La teràpia familiar orienta els pares perquè puguin ajudar el nen a millorar el seu autoconcepte i autoestima, donar-li suport i tranquil · litat i estimular-davant les seves activitats diàries.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.