Problemes de l'eliminació - Mensalus Psicolegs Barcelona

Problemes de l’eliminació

Què són els transtorns de l’eliminació?

 psicolegs-infància-eliminació Els trastorns de l’eliminació es donen quan el nen de forma repetida” fa caca “en llocs inadequats (encopresi), o produeix 1 emissió involuntària d’orina en llocs inapropiats (enuresi). Per considerar-disfuncional hem de considerar que l’edat ha de ser superior a la corresponent del nen per haver superat la incontinència, a partir dels 4 anys en el cas de la encopresi, i els 5 anys en el cas de l’enuresi. La freqüència d’aquests comportaments i el malestar que generen creen la necessitat d’una intervenció terapèutica.

Tipus:

  • Enuresi
  • Encopresi

Com els podem identificar?

Quan s’observa que el nen “fa caca” o orina en llocs inadequats i té una edat en la qual ja hauria de tenir control dels seus esfínters. Aquest fet s’ha de donar amb certa freqüència i genera malestar, interferint de manera negativa en les activitats del nen.

Què pretenem amb el tractament?

A la encopresi pretenem prevenir el restrenyiment i establir uns bons hàbits de defecació.
En l’enuresi es pretén el control urinari i l’afrontament positiu dels factors que la mantenen

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

A la encopresi fem un entrenament en hàbits del control d’esfínters, un tractament dietètic i psicoteràpia per reduir els sentiments de vergonya i culpabilitat.
En el tractament de l’enuresi s’utilitzen tractaments farmacològics i tractaments conductuals per ajudar el nen en la retenció voluntària, aparells d’alarma i exercicis d’esfínters. Es poden afegir tractaments complementaris com de desensibilització de pors o teràpies de joc en l’expressió de conflictes.

Teràpia familiar

Per abordar aquesta problemàtica s’orienta a la família sobre quines són i com seguir les estratègies terapèutiques que ajudaran al nen a l’adequat control d’esfínters. Es fa un seguiment de les mateixes així com dels resultats obtinguts.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.