Problemes de dinàmica familiar - Mensalus BCN

Problemes de dinàmica familiar

 psicolegs-dinamica-familiar la família, que s’inicia amb la formació de la parella i poc a poc va augmentant els seus membres, estableix una estructura marcada per les jerarquies, els límits, els rols familiars, etc. que es manté al llarg del temps.

Quan sorgeix un conflicte és necessari fer un estudi de la dinàmica familiar i veure la funció del mateix dins d’aquesta. El psicòleg, a partir d’aquest conflcite defineix els objectius de la teràpia familiar, que reunirà els membres implicats.