Tics - Mensalus Psicolegs Barcelona

Tics

Què són els tics?

 psicolegs-infància-tics Un tic és una vocalització o un moviment motor sobtat, ràpid i recurrent, no rítmic i estereotipat. Es tracta d’anomalies del moviment semiinvoluntario.

Es experimenten com irrefrenables, tot i que poden suprimir durant períodes de temps variables. S’intensifiquen per l’estrès, i durant algunes activitats, com aquelles que impliquen esforç mental, poden atenuar-se. Hi ha una associació genètica en el seu origen

Tipus de trastorn de tics:

  • Trastorn de la Tourette
  • Trastorn de tics motors o vocals crònics
  • Trastorn de tics transitoris

Com els podem identificar?

Observem diferents tipus de tics:

  • Tics motors simples: parpellejar, sacsejar el coll, aixecar les espatlles, fer ganyotes facials, tossir, etc.
  • Tics vocals simples: inspirar, bufar, aclarir la gola, grunyir, etc.
  • Tics motors complexos: gestos facials, gestos relacionats amb la neteja personal, saltar, tocar, olorar les mans, etc.
  • Tics vocals complexos: repetir paraules, frases fora de context, ecolàlia (repetició de sons, paraules o frases acabades de sentir), etc..

Què pretenem amb el tractament?

Reducció de la freqüència dels tics, ensenyant un hàbit desitjable que deixi de provocar malestar i deteriorament significatiu en àrees importants per a la persona afectada.

Com ho fem?

Teràpia individual

En el tractament del trastorn utilitzem les tècniques de relaxació, l’assaig de control de tics i el suport social, entre d’altres estratègies per aconseguir la reducció dels tics.

Teràpia familiar

El treball conjunt amb la família orienta els pares per seguir les estratègies terapèutiques fora de la consulta, i així anar complint amb els objectius proposats.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.