Ansietat - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Ansietat

Què són els problemes d’ansietat?

 psicolegs-ansietat Les respostes d’ansietat són reaccions defensives i instantànies davant el perill. Aquestes respostes són adaptatives i protectores de l’ésser humà.

El problema de l’ansietat és una resposta de por intensa, acompanyada de preocupació i inquietud que expressem amb respostes fisiològiques (palpitacions, pols ràpid, respiració accelerada, sudoració …), cognitives ( preocupació, inseguretat, sensació d’incapacitat, de pèrdua de control, poca concentració …) i conductual (paralització motora, hiperactivitat, moviments desorganitzats, conductes d’evitació …).

Quan vam manifestar aquest tipus de respostes davant de situacions inofensives però estressants, expressem una resposta d’ansietat desadaptativa, present en els trastorns d’ansietat. Els trastorns d’ansietat són dels problemes més freqüents en la població infantil, amb una prevalença en aquesta població d’un 13%.

Tipus:

 • Trastorn d’ansietat per separació
 • Pors i fòbies (a l’escola, la foscor, els sons forts …)
 • Trastorn d’ansietat generalitzada
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Trastorn d’estrès posttraumàtic
 • Trastorn d’angoixa

Com ho podem identificar?

El nen presenta alguns dels següents símptomes, depenent del trastorn al qual es refereixi:

 • Por intensa
 • Preocupacions excessives
 • Respostes fisiològiques de mareig, sudoració, fogots, fatiga
 • Conductes d’evitació de les situacions temudes
 • Pensament i conductes repetitives
 • Reviu esdeveniments traumàtics
 • Dificultats per dormir
 • Alteracions de la fam

Què pretenem amb el tractament per a l’ansietat?

Que els nens aprenguin a gestionar les seves pors, modificant la manera de pensar i actuar. Que es restableixi la seva vida quotidiana, que s’ha pogut veure alterada pel trastorn

Com ho fem per tractar els problemes d’ansietat?

Teràpia psicològica individual

En el tractament individual treballem amb teràpia cognitiva-conductual per ajudar els nens a reconèixer l’emoció de l’ansietat, les seves implicacions, i ajudar-lo amb tècniques per a regular-la (tècniques de relaxació, tècniques de reestructuració cognitiva) i fer un afrontament positiu (desensibilització sistemàtica). Farem un entrenament específic en les seves habilitats que l’ajudaran a superar el trastorn (entrenament en assertivitat, etc.).

Teràpia familiar

La implicació de la família es fa imprescindible, i es la forma i entrena com “coterapeuta” del procés terapèutic, fet que ajuda notablement al bon pronòstic del nen.

Tractament farmacològic per a l’ansietat

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

 

Si cerques més informació visita el nostre blog