Canvis del cicle vital - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Canvis del cicle vital

 psicolegs-gent-nova-etapa La família té un caràcter dinàmic que està en constant evolució.

La família i els seus membres passaran per diferents etapes que impliquen adaptacions i canvis en les relacions interpersonals per superar amb èxit aquestes transicions. Algunes d’aquestes són: naixements, emancipació dels fills, morts, malalties, jubilació …

La bona adaptació a aquests canvis implica salut física i mental. El psicòleg potencia els recursos personals i familiars, per tornar a equilibrar la vida en família en arribar a aquestes etapes.