Consum de substàncies - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Consum de substàncies

Què són?

 psicolegs-drogues-300x200 Els trastorns relacionats amb substàncies inclouen els relacionats amb la ingesta d’una droga, el seu abús, els efectes secundaris d’un medicament i / o l’exposició a tòxics. Algunes d’aquestes substàncies són l’alcohol, el tabac, la marihuana o el cànnabis, la cocaïna, els al·lucinògens, els opiacis, els sedants i els ansiolítics.

Aquests trastorns es divideixen entre els que estan relacionats amb el consum d’aquestes substàncies, la mateixa addicció, i els que són induïts derivats de les mateixes, com la intoxicació, la síndrome de abstinència, l’ansietat induïda per substàncies, etc.

Com els podem identificar?

Els trastorns addictius segueixen un patró en el qual es poden donar algunes de les següents característiques:

 • Hi ha tolerància (una necessitat creixent de consum de la substància)
 • Hi ha una dependència psicològica
 • Presència de síndrome d’abstinència
 • Es pren la substància, o es manté la conducta addictiva, en una quantitat superior a la que inicialment es pretenia
 • Desitjo persistent de controlar o interrompre el consum
 • Es dedica molt temps a activitats relacionades amb la conducta addictiva
 • Tot i tenir problemes relacionats amb la conducta addictiva, aquesta es manté.
 • Es redueixen l’activitats socials o recreatives importants
 • L’addicció és viscuda com una obsessió
 • L’addicció comporta conseqüències negatives per a la pròpia vida i la d’altres
 • Hi ha una falsa percepció de control sobre la conducta addictiva
 • Hi ha negació de l’addicció o de les conseqüències negatives que comporta.

Què pretenem amb el tractament?

La intervenció en addiccions incorpora una sèrie de fases que acompanya al pacient, fomentant l’abstinència (total) de la substància o la fi de la conducta addictiva. Aquestes s’inicien amb el reconeixement de la conducta addictiva. Es pretén restablir l’estil de vida del pacient i buscar noves metes alternatives a la conducta addictiva.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

La intervenció cognitiva-conductual permet avaluar les necessitats dels pacients, el seu estat real respecte al canvi, i les tècniques i procediments terapèutics adequats per a cada cas. D’aquesta manera acompanyem el pacient en la fase en què es trobi, seguint el pla terapèutic que postula el model transteòric del canvi de Prochaska i DiClemente. En aquest, incorporem tècniques com la psicoeducació, la motivació, la conscienciació, el maneig del craving (necessitat intensa de consum), la prevenció de recaiguda i d’altres.
L’assistència la fem individualment i també en intervencions grupals.

Teràpia familiar

L’assessorament familiar és bàsic per ajudar el pacient en la seva rehabilitació. Assessorem a la família en el procés de tractament del dependent. A la família es la forma sobre l’estadi en què es troba l’afectat i s’orienta sobre com actuar i ser un element important de suport. En la teràpia familiar també es recullen les necessitats i preocupacions de la família, i s’ajuda a disminuir l’ansietat i afrontar de forma positiva les crisis.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.