Control d'impulsos - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Control d’impulsos

Què són?

 psicolegs-control-impulsos El control dels impulsos ens permet viure en societat, complir lleis i respectar-nos els uns als altres, de manera que una alteració en el maneig dels mateixos ens perjudica a nivell personal i dificulta les nostres relacions socials.

Les persones que tenen dificultats per controlar els seus impulsos es veuen incapaços de resistir-se a un impuls, un desig o la temptació de dur a terme un acte que els pot perjudicar ells personalment oa altres persones. Tenen una elevada prevalença, alguns d’ells, com el del “joc patològic” són freqüents entre un 0,5 i 2,5% en la població adulta.

Tipus:

 • Trastorn explosiu intermitent (la persona té episodis on no pot controlar els impulsos agressius)
 • Cleptomanía (impuls de robar objectes no necessàriament necessaris o de valor)
 • Piromanía (fascinació pel foc i gratificació en provocar-)
 • Joc patològic o ludopatia (la persona té un comportament de joc desadaptatiu, persistent, que va en augment i produeix una disfunció social, familiar i econòmica)
 • Tricotilomanía (manca del control d’impulsos de arrencar-se els pèls)

Amb les noves tecnologies observem altres afectacions per la manca de control d’impulsos, com:

 • L’addicció a Internet
 • L’addicció a telèfons mòbils
 • etc.

Com els podem identificar?

En els trastorns del control d’impulsos la persona experimenta, respecte sl impuls:

 • Accions irresistibles: No pot resistir-se a dur a terme accions que puguen ser perjudicials per a ell o per als altres (impulsos d’ira, robatori, joc, tricotilomania)
 • Abans de portar a terme l’acció es produeix cert grau de tensió emocional.
 • En realitzar l’acció la persona experimenta plaer o alliberament

Poden haver sentiments de culpa o penediment després de l’acció.

També pot observar-se en l’estat general de la persona:

 • Preocupacions, inquietud
 • Irritabilitat, evasió dels problemes, malestar emocional, etc.

Què pretenem amb el tractament?

El tractament d’aquest trastorn pretén que la persona aprengui a controlar els impulsos que el porten a perjudicar-se a si mateixa i als altres, i tractar possibles àrees que hagin pogut quedar afectades.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament ees necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica, per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats. En aquest tipus de trastorns és especialment important, ja que molts trastorns psiquiàtrics incorporen la pèrdua del control d’impulsos com simptomatologia pròpia.

El tractament psicològic segueix una línia cognitiva-conductual. Inicialment es pretén que la persona s’autoavaluï el grau de perjudici de l’acte comès cap a ell o cap als altres, autoobserve l’impuls que el desencadena, les sensacions físiques, els pensaments associats, etc. Després d’una rigorosa anàlisi s’entrena a la persona en tècniques psicològiques per controlar la impulsivitat i desenvolupar formes més adaptades per afrontar aquelles situacions.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica. (* Link tractament bio / neurofeedback)

Teràpia grupal

Els grups terapèutics constitueixen un tractament complementari al psicològic individual i al psiquiàtric. El psicòleg, segons les característiques i necessitats del pacient, i atenent a l’aprofitament que consideri que podria fer del grup terapèutic, valorarà la seva incorporació dins de la teràpia de grup.