Demència - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Demència

Què és la demència?

 psicolegs-gent-gran-demència la demència és un trastorn que es caracteritza per múltiples dèficits cognitius, com el deteriorament de la memòria, el llenguatge , les habilitats visuo-espacials, l’emoció, la personalitat i la cognició. La més comuna de les demències és la de tipus Alzheimer. Aquesta afecta més a dones que a homes, entre un 2 i un 4% de la població de més de 65 anys la pateix, incrementant el percentatge a partir dels 75 anys. L’elevat grau i continuïtat de la deterioració afecta l’autonomia personal així com a la vida familiar i social de l’individu.

Tipus:

  • Demència tipus Alzheimer
  • Demència vascular
  • Demència causada per traumatisme cranial
  • Demència causada per altres malalties

Com la podem identificar?

La persona pot experimentar:

  • Alteració de la memòria
  • Afàsia (alteració del llenguatge)
  • Apràxia (incapacitat per a realitzar certs moviments quan se li indica)
  • Agnosia (incapacitat per reconèixer objectes familiars)
  • Alteració en les funcions executives (deteriorament en la capacitat de planificació, organització, seqüenciació i abstracció)

Què pretenem amb el tractament?

Millorar la qualitat de vida del pacient, atendre els símptomes i retardar el procés degeneratiu.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament és necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica, per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats. A la demència, el diagnòstic es fa partint d’una exploració neurològica. Un cop identificada la fase de la malaltia en la qual es troba la persona es planteja una intervenció amb l’actuació de diferents professionals. El tractament psicològic pretén oferir ajudes per a millorar la memòria, fer que la persona mantingui les activitats diàries que fomentin la seva autonomia (com agafar l’autobús), realitza activitats per a preservar les seves funcions mentals (com llegir el diari) i crear un ambient segur i de enriquiment ambiental en l’entorn familiar. La intervenció amb la família és clau en el procés terapèutic.

Tractament farmacològic

El tractament farmacològic ajuda en els processos cognitius d’atenció i memòria, a més d’altres problemes addicionals que s’hagin de tractar (com la depressió, la regulació del son, etc.). En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica. (* Link tractament bio / neurofeedback)

Teràpia grupal

Els grups terapèutics constitueixen un tractament complementari al psicològic individual i al psiquiàtric. El psicòleg, segons les característiques i necessitats del pacient, i atenent a l’aprofitament que consideri que podria fer del grup terapèutic, valorarà la seva incorporació dins de la teràpia de grup.