Depressió associada a la gent gran - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Depressió associada a la gent gran

Què és la depressió associada a la gent gran?

 psicolegs-gent-gran-depressió la depressió en la persona gran presenta la mateixa simptomatologia que en altres etapes vitals (trastorns de l’estat d’ànim) . Aquesta s’inicia en un context amb molts problemes físics i socials, on la persona se sent trist de forma permanent, desmotivada i amb baixa autoestima, a més de minvada d’energia i concentració. De vegades, les consultes es relacionen més amb queixes físiques, problemes familiars o de relació.

Com la podem identificar?

La persona pot experimentar:

 • ansietat
 • sensació de soledat, de minusvalidesa o tristesa
 • pèrdua d’interès per les activitats quotidianes
 • irritabilitat
 • problemes de memòria
 • baixa autoestima
 • excessives preocupacions, culpa excessiva o injustificada
 • pensaments negatius sobre el passat
 • pensaments sobre la mort o idealització autolítica (intents de suïcidi)
 • pors
 • insomni o alteració de la fam
 • fatiga

Què pretenem amb el tractament?

Amb el tractament psicològic es pretén millorar l’estat d’ànim de la persona i reduir l’impacte que hagi pogut ocasionar el seu estat.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament és necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica, per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats.

El tractament de la depressió en majors és el mateix que a la resta d’etapes vitals, destacant però, un increment de les activitats diàries, el foment dels hàbits de salut positius , controlar les pautes de son, fomentar les relacions socials, potenciar les habilitats físiques i mentals i el pensament positiu. L’avaluació diagnòstica ha de ser acurada per descartar possibles malalties amb simptomatologia depressiva, com la demència.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica.

Teràpia grupal

Els grups terapèutics constitueixen un tractament complementari al psicològic individual i al psiquiàtric. El psicòleg, segons les característiques i necessitats del pacient, i atenent a l’aprofitament que consideri que podria fer del grup terapèutic, valorarà la seva incorporació dins de la teràpia de grup.