Depressió - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Depressió

Què és?

 psicolegs-depressió La depressió és el trastorn de l’estat d’ànim més freqüent, ja que un 5% de persones el pateixen, i és més nombrós en dones que en homes.

Afecta a l’organisme, l’ànim i de la forma de pensar. Altera la forma en què una persona menja i dorm, i la seva autoestima, a com es valora un mateix. No és un estat passatger de tristesa, és una malaltia que s’evidencia en l’individu perquè se sent trist, decaigut emocionalment, perd interès per les coses que abans gaudia i progressa afectant els pensaments, els sentiments, la salut física i la manera de comportar-se.

La depressió interfereix notablement en la vida de l’individu, en la capacitat de treballar, de relacionar-se socialment i de gaudir del seu temps lliure.

Tipus de trastorns de l’estat d’ànim:

 • Trastorns depressius: trastorn depressiu major o trastorn distímic
 • Trastorns bipolars

Com els podem identificar?

Podem diferenciar els diferents tipus de trastorns afectius pel compliment d’alguna de les següents característiques.

Trastorn depressiu major:

 • Estat d’ànim trist, ansiós o de “buit” la major part del dia
 • Disminució de l’interès o plaer en les activitats de les que abans es gaudia
 • Sentiments de culpa i / o inutilitat excessius o inapropiats
 • Sentiments de desesperació o pessimisme
 • Disminució de l’energia o sensació de fatiga la major part del dia
 • Dificultat per concentrar-se, pensar, recordar o prendre decisions.
 • Insomni o hipersòmnia cada dia
 • Pèrdua o augment de pes o bé de la fam
 • Agitació o enlenticimiento psicomotor gairebé tot el dia
 • Pensaments de mort o de suïcidi

Distimia:

 • Símptomes de l’episodi de depressió major que es cronifiquen, però amb menor intensitat o causant menor incapacitat.

Trastorns bipolars:

 • Canvis cíclics en l’estat d’ànim. Fase d’ànim elevat o eufòric (mania) i fase d’ànim baix (depressiva)

Què pretenem amb el tractament?

Els objectius del tractament van destinats a modificar l’estat depressiu. Pretén el control dels comportaments cognitius, afectius, motivacionals i fisiològics que conformen la síndrome, perquè aquest tingui la menor incidència en la vida quotidiana de la persona afectada.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament és necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats, ja que en el cas de la depressió algunes malalties mèdiques poden produir els mateixos símptomes i el tractament de la causa corresponent pot eliminar la simptomatologia depressiva. Un cop tenim la certesa que es tracta de la síndrome depressiu, el tractament combina tècniques conductuals, com la programació d’activitats i l’assignació de tasques graduals, amb tècniques cognitives, com l’entrenament en observació, el registre de cognicions i l’ajuda per canviar els estils cognitius associats a la depressió. Les tasques per fer a casa són d’utilitat per a consolidar les habilitats entrenades i donen al pacient la satisfacció dels objectius assolits.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica. (* Link tractament bio / neurofeedback)

Teràpia grupal

Els grups terapèutics constitueixen un tractament complementari al psicològic individual i al psiquiàtric. El psicòleg, segons les característiques i necessitats del pacient, i atenent a l’aprofitament que consideri que podria fer del grup terapèutic, valorarà la seva incorporació dins de la teràpia de grup.

 

Si vols saber les diferències entre depressió i estrès mira aquest enllaç