Esquizofrènia - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Esquizofrènia

Què és?

 psicolegs-esquizofrènia l’esquizofrènia és un trastorn mèdic que s’inicia al final de l’adolescència oa l’inici de l’edat adulta i que pot originar-se de forma aguda o progressiva .

La malaltia, que té una incidència d’entre un 0.5 i un 1% en la població general, provoca uns pensaments i sentiments estranys a més d’una forma de comportament poc usual.

Es caracteritza per una alteració de la funció mental, a la persona li costa pensar i raonar de forma normal, dominar les seves emocions, prendre decisions i relacionar-se amb els demáss, així les relacions familiars, socials i l’activitat de l’individu queden pertorbades.

És una malaltia crònica i complexa que no afecta tothom per igual.

Tipus d’esquizofrènia:

 • Paranoide
 • Desorganitzada
 • Catatònica
 • Indiferenciada
 • Residual

Altres trastorns psicòtics:

 • Trastorn delirant
 • Trastorn psicòtic breu
 • Trastorn esquizofreniforme
 • Trastorn esquizoafectiu

Com els podem identificar?

En l’esquizofrènia no observem un quadre determinat, sinó un conjunt de símptomes, entre els quals destaquen:

 • Idees delirants
 • Al·lucinacions
 • Ús d’un llenguatge desorganitzat, incoherent
 • Comportament greument desorganitzat (molt agitat i incapaç d’organitzar-) o catatònic (disminució de l’activitat psíquica i motora)
 • Embotellament afectiu (no reacció davant estímuls emocionals), alògia (pobresa de la parla), apatia, anhedonia (incapacitat per experimentar plaer)

Els altres trastorns psicòtics presenten alguns dels símptomes de l’esquizofrènia, com les idees delirants, que en el trastorn delirant es centren en un tema (de grandesa, celotípic, persecutori, etc .), altres es diferencien en l’afectació i durada del trastorn, o bé l’associació dels símptomes a altres trastorns, com un episodi depressiu major, maníac o mixt.

Què pretenem amb el tractament?

Restablir la vida de la persona i afavorir el bon funcionament social, familiar i laboral.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament és necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica, per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats

El tractament psicoterapèutic ajuda al pacient a que comprengui els seus problemes passats o actuals, sentiments, reaccions personals … i que aprengui tècniques d’adaptació i de solució de problemes quotidians. Això pot incloure l’assessorament vocacional, sobre l’administració dels diners, l’entrenament en habilitats socials o qualsevol acció que millori les relacions socials, el rendiment laboral o altres ines que contribueixin a l’autonomia del pacient. L’educació familiar és l’altra via d’intervenció, que permet que la família aprengui estratègies per gestionar la malaltia, a relacionar-se amb el malalt i ajudar-lo a que es mantingui en bon estat.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica.

Teràpia grupal

Els grups terapèutics constitueixen un tractament complementari al psicològic individual i al psiquiàtric. El psicòleg, segons les característiques i necessitats del pacient, i atenent a l’aprofitament que consideri que podria fer del grup terapèutic, valorarà la seva incorporació dins de la teràpia de grup.