Estrès - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Estrès

 psicolegs-estres l’estrès o tensió psicològica pot fer que estiguem més irritables, tinguem un comportament agressiu, ens falti la concentració, patim d’insomni, o sentim inseguretat, pèrdua d’autoestima i fatiga entre altres símptomes.

Hi ha molts detonants que ens poden fer experimentar-ho, alguns situacionals, com la mort d’una persona propera, la separació de la parella, dificultats econòmiques, el naixement d’un fill, la promoció a la feina, un canvi de residència, etc.

D’altres poden ser estressants psicològics, com la tensió associada a situacions percebudes com a amenaçadores, o la interpretació negativa d’alguns fets. L’estrès pot cronificar produint problemes psicològics i físics.

La intervenció psicològica pretén pal·liar els efectes de l’estrès en l’individu i ensenyar estratègies per manejar i afrontar les situacions d’una manera més positiva.