Insomni - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Teràpia Adults

Insomni

Què és?

 psicolegs-insomni L’insomni és un dels trastorns del son més freqüents entre la població adulta, i una tercera part mostra queixes. L’insomni és la incapacitat per conciliar o mantenir el son, sense tenir en compte el nombre d’hores ni les característiques de l’individu. El somni ens permet mantenir un funcionament cerebral normal, per la qual cosa l’insomni pot originar accidents, alteracions de l’humor, ansietat, irritabilitat i problemes de concentració i memòria, afectant de forma negativa a la nostra qualitat de vida.

Tipus de trastorns del son:

 • Disòmnies:
  • insomni
  • hipersòmnia
  • trastorn del ritme circadià
  • narcolèpsia
 • Parasòmnies:
  • malsons
  • terrors nocturns
  • somnambulisme

Tipus d’insomni:

Insomni transitori: durada inferior a 1 setmana, causat per estrès agut (canvi de treball, d’habitatge, viatge intercontinental …)

Insomni de curta durada: d’entre 1 i 3 setmanes, associat a un estrès situacional amb un fort component emocional, relacionat amb la feina, vida familiar, etc.

Insomni crònic: durada major a 3 setmanes. Pot estar associat a desordres psiquiàtrics

Com ho podem identificar?

L’insomni es pot apreciar a partir d’algunes d’aquestes manifestacions:

 • Dificultat per conciliar el son
 • Dificultat per mantenir el son
 • Sensació de no haver tingut un somni reparador
 • Reducció del temps total de son
 • Increment dels despertars nocturns
 • Despertar-se molt aviat
 • Somnolència diürna
 • Dificultats per concentrar-se en tasques
 • Fatiga matutina

Què pretenem amb el tractament?

L’objectiu del tractament és que la persona recuperi el control de la son, i es beneficiï dels avantatges d’un somni reparador

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament, és necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica, per determinar el tipus d’insomni i distinguyirlo de possibles trastorns associats. És imprescindible un estudi de l’insomni del pacient, possibles trastorns orgànics o mentals associats, medicació, hàbits, tractaments anteriors, … per poder adequar el tractament a cada individu. Aquest tractament va dirigit a educar en higiene del son, modificar mals hàbits adoptats i adoptar altres que facilitin el son, regular els horaris, aplicar tècniques de relaxació i control d’estímuls, restricció del son, etc.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica.

Teràpia grupal

Els grups terapèutics constitueixen un tractament complementari al psicològic individual i al psiquiàtric. El psicòleg, segons les característiques i necessitats del pacient, i atenent a l’aprofitament que consideri que podria fer del grup terapèutic, valorarà la seva incorporació dins de la teràpia de grup.