Disfunció erèctil - Mensalus Psicolegs Barcelona

Disfunció erèctil

 sexòlegs-disfunció-erectil Què és?

La disfunció erèctil consisteix en la incapacitat, persistent o recurrent per obtenir o mantenir una erecció apropiada fins al final de l’activitat sexual.

Les causes de la disfunció poden ser orgàniques i / o psicològiques, i és necessari avaluar-les per realitzar una intervenció adequada. Entre els aspectes orgànics, destaca l’arteriosclerosi, la diabetis, la hipertensió, la insuficiència renal, les alteracions hormonals, el tabaquisme, l’alcoholisme i l’ús de determinats fàrmacs.

Entre les causes psicològiques podem trobar problemes d’ansietat davant l’execució sexual, estrès laboral, por al fracàs, a l’embaràs, a contreure infeccions sexuals i / o problemes en la relació de parella .

Sol causar gran malestar a la persona que la pateix i un significatiu deteriorament de les relacions de parella. Suposa el primer motiu de consulta en el context de les disfuncions sexuals, tot i no ser la que més predomina.

Com la podem identificar?

Tindrem en compte els següents aspectes

  • Mai ha experimentat una erecció o l’ha tingut en determinades situacions i amb posterioritat comença a perdre la capacitat erèctil.
  • Comprovar la resposta erèctil davant la autoestimulació.
  • Perduda de l’erecció davant l’autoobservació.
  • Inici de la relació sexual amb erecció adequada i posteriorment la perd o la perd durant el coit.
  • No aconsegueix gaudir de les seves relacions sexuals a causa de les dificultats d’erecció.
  • Manca de motivació per iniciar un contacte sexual.
  • Sentiments de culpa per les dificultats sexuals amb la parella i evitació del contacte sexual.

& Nbsp;

Què pretenem amb el tractament?

Els objectius del tractament van destinats a tractar les causes psicològiques de la disfunció erèctil, facilitar la col·laboració de la parella, treballar la interrelació i el maneig de l’erotisme. La intervenció també va dirigida a optimitzar el tractament farmacològic de la disfunció erèctil orgànica i a adaptar la relació sexual a la impossibilitat d’erecció en cas de malalties cròniques.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament cal una exhaustiva avaluació clínica per determinar amb precisió les característiques de la disfunció sexual, atenent a les variables que intervenen i als possibles trastorns associats.

Un cop realitzat el diagnòstic de disfunció erèctil, el tractament combina tècniques cognitives amb conductuals com a experimentació sensorial, descobriment de mapes eròtics i capacitació per al coit. També, es poden emprar qüestionaris específics i recursos per facilitar la comunicació de parella.

La proposta de tasques per fer a casa és de gran utilitat per consolidar habilitats i donen al pacient la satisfacció dels objectius assolits.

Teràpia de parella

El tractament en parella pretén la participació de les persones que es veuen afectades per una mateixa situació problemàtica. En aquesta disfunció sexual està especialment indicada la intervenció en parella, ja que facilita una resposta més adequada.

L’objectiu és facilitar la col·laboració i implicació de la parella, proporcionant pautes que permetin generar nous recursos que garanteixin una adequada interacció.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar o combinar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.