Ejaculació precoç - Mensalus Psicolegs Barcelona

Ejaculació precoç

sexòlegs -eyaculacion-precoç Què és?

Es tracta de l’ejaculació ràpida persistent o recurrent a una estimulació sexual mínima abans, durant o poc temps després de la penetració, i abans que la persona ho desitgi.

En l’aparició d’aquest procés intervenen factors orgànics, psicològics i socials, i pot tenir el seu origen en una combinació de tots ells.

És comú en aquesta disfunció la falta d’informació sobre sexualitat i un deficient aprenentatge en aquest àmbit que no permet discriminar les sensacions prèvies a l’ejaculació i el control dels nivells d’excitació elevats .

Sol causar gran malestar a la persona que la pateix i un significatiu deteriorament de les relacions de parella, malgrat això, les persones que la presenten solen retardar la petició d’ajuda a causa als sentiments associats a aquesta disfunció.

Com la podem identificar?

Per a la seva identificació poden ser d’ajuda les següents observacions.

  • S’arriba al orgasme de forma ràpida i involuntària, amb sentiments d’insatisfacció.
  • S’observen més dificultats durant la penetració.
  • Viuen de la sexualitat de manera tensa.
  • Experimenten insatisfacció sexual pròpia i de la parella.
  • Excessiva preocupació pel control de l’orgasme i ansietat davant un possible fracàs.
  • Manca de motivació per iniciar un contacte sexual.
  • Sentiments de vergonya i / o culpa per les dificultats sexuals amb la parella i evitació del contacte sexual.

Què pretenem amb el tractament?

Els objectius del tractament van destinats a optimitzar la resposta sexual, considerant un procés terapèutic dirigit a diferir l’ejaculació que centri la intervenció en les causes psicològiques de la disfunció, faciliti la cooperació de la parella i incideixi en la interrelació.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament cal una exhaustiva avaluació clínica per determinar amb precisió les característiques de la disfunció sexual, atenent a les variables que intervenen i als possibles trastorns associats.

Un cop realitzat el diagnòstic de l’ejaculació precoç, el tractament combina tècniques cognitives amb conductuals com a experimentació sensorial, desensibilització intravaginal i relaxació.

El tractament individual d’aquesta disfunció es considerarà únicament si no hi ha possibilitat de realitzar-lo en parella

La proposta de tasques per fer a casa és de gran utilitat per consolidar habilitats i donen al pacient la satisfacció dels objectius assolits.

Teràpia de parella

El tractament en parella pretén la participació de les persones que es veuen afectades per una mateixa situació problemàtica. En aquesta disfunció sexual està especialment indicada la intervenció en parella, ja que l’actitud de la parella és bàsica en la solució del problema. Les parelles exigents contribueixen a agreujar la situació, mentre que les que es mostren més comprensives i cooperatives afavoreixen la satisfactòria evolució del procés.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar o combinar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.