Addicció al sexe - Mensalus Psicolegs Barcelona

Hipersexualidad – Addicció al sexe

 sexòlegs-addicció l’addicció al sexe es caracteritza per un comportament sexual constant i repetitiu, presenta un patró de conducta obsessiu-compulsiu i escapa al control de la persona que l’experimenta.

La persona que presenta l’addicció sent elevada ansietat davant seu comportament sexual, necessitant experimentar nous i potents estímuls eròtics que li permetin satisfer el seu impuls, tot i causar-li important malestar i un deteriorament significatiu de les seves relacions personals, socials i laborals.

S’observa una excessiva dedicació a aspectes relacionats amb el sexe, descuidant altres activitats de la vida diària.

Les conductes per satisfer els seus impulsos poden centrar-se en contactes sexuals amb altres persones, amb professionals del sexe o en el consum de pornografia a través d’internet.

Després de l’avaluació clínica, la intervenció psicològica anirà dirigida a tractar les causes psicològiques del seu problema promovent recursos conductuals i cognitius que facilitin comportaments alternatius, previnguin les possibles recaigudes i propiciïn un funcionament òptim de la persona en els seus diferents àmbits de relació.