Falta de desig sexual - Mensalus Psicolegs Barcelona

Manca de desig sexual

Què és?

 sexòlegs-falta-de-desig-sexual la manca de desig sexual rau en l’absència constant i duradora de fantasies eròtiques i motivació per mantenir relacions sexuals, la qual cosa ocasiona un descens significatiu de la freqüència de l’activitat sexual o la seva desaparició.

Els aspectes que poden influir en el desig sexual hipoactiu en ambdós sexes poden ser de caràcter orgànic i / o psicològic.

Entre els primers trobaríem l’edat, les alteracions hormonals i malalties cròniques com ara la diabetis i la insuficiència cardíaca o renal, entre d’altres. Els factors psicològics que influeixen en la manca de desig són l’ansietat, les alteracions de l’estat d’ànim, els trastorns alimentaris i els conflictes de parella.

La manca de desig afecta l’autoestima i interfereix en la relació de parella, ocasionant conflictes que contribueixen a agreujar l’absència de desig de la persona afectada.

Com ho podem identificar?

Podem considerar els següents aspectes

  • Inexistència de pensaments sexuals o fantasies eròtiques, espontanis o provocats.
  • Manca de motivació per iniciar un contacte sexual o s’afronta amb desgana.
  • Sentiments intensos de disgust, por o aversió davant activitats de tipus sexual.
  • desgrat davant determinats estímuls o pràctiques sexuals o a qualsevol aspecte relacionat amb el sexe.
  • Evitació de les situacions d’intimitat amb la parella o del contacte sexual.
  • Malestar significatiu o deteriorament de la relació de parella atribuïble a la disfunció sexual.
  • Sentiments d’intranquil·litat davant la possibilitat de mantenir relacions sexuals i alleujament al finalitzar les mateixes.
  • Canvis en la imatge corporal pròpia o de la parella relacionats amb el procés.

Què pretenem amb el tractament?

Els objectius del tractament van destinats a recuperar les fantasies eròtiques, a augmentar la disposició per acceptar l’activitat sexual i a l’obtenció de relacions satisfactòries. Considerant els mites o creences errònies al voltant de la sexualitat i reestructurant els pensaments sobre l’eficàcia sexual, es propicia una millor resposta i satisfacció sexual, incidint en el desig per accedir a posteriors relacions.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament és necessària una exhaustiva avaluació clínica per determinar amb precisió les característiques de la disfunció sexual, atenent a les variables que hi intervenen i distingint de possibles trastorns associats.

Un cop realitzat el diagnòstic de desig sexual hipoactiu, el tractament combina tècniques conductuals d’experimentació sensorial i descobriment de mapes eròtics, amb tècniques cognitives, com el registre de pensaments abans, durant i després de la relació sexual. També, es poden emprar qüestionaris específics i recursos per facilitar la comunicació o treballar les fantasies eròtiques, expressió de sentiments i resolució de problemes.

La proposta de tasques per fer a casa és de gran utilitat per consolidar habilitats i donen al pacient la satisfacció dels objectius assolits.

Teràpia de parella

El tractament en parella pretén la participació de les persones que es veuen afectades per una mateixa situació problemàtica.

L’objectiu és detectar la comunicació disfuncional, proporcionant pautes que permetin generar nous recursos que garanteixin una adequada interacció i facilitin la resolució de conflictes i la definició d’un projecte conjunt.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.