Problemes de comunicació de la parella - Mensalus

Problemes de comunicació de la parella

Què són els problemes de comunicació de la parella?

 psicolegs-parella-comunicació la capacitat de comunicar-se i resoldre els conflictes és fonamental per garantir la continuïtat de la parella. La parella ha de fer front a moltes situacions positives i / o negatives que poden generar estrès, com poden ser el primer any de convivència, el naixement dels fills, els canvis en la situació laboral o econòmica, etc.

És freqüent trobar dificultats d’entesa entre els components d’una parella que es poden generar per trencaments dels canals de comunicació, fugida o evitació dels conflictes, utilització de mecanismes inapropiats per expressar- , dificultats de comprensió del missatge de l’altre o males interpretacions.

Els problemes de comunicació poden derivar en discussions improductives o conflictes constants que ocasionen el distanciament de la parella. Una situació de desavinença sostinguda en el temps ocasiona patrons de comunicació disfuncional, pèrdua de la capacitat de resoldre els conflictes i altres problemes com depressió, ansietat, disfuncions sexuals, consum de substàncies i violència.

Com ho podem identificar?

La manca de recursos comunicatius en la parella pot ocasionar el distanciament afectiu i relacional entre els membres. Els signes principals per detectar un problema de comunicació són:

  • No sentir-se escoltat ni el suport de la parella.
  • Dificultats per expressar els propis desitjos, opinions i objectius.
  • Sensació de no ser respectat.
  • Impossibilitat per arribar a punts d’acord en comú amb la parella.
  • Conflictes freqüents derivats de fets intranscendents.
  • Discussions inacabades i repetitives en el temps, basades en crítiques i retrets.
  • Sensació de ser envaït / a en l’espai personal o en la pròpia autonomia.
  • Comportaments d’agressió física o verbal davant les desavinences.
  • Deteriorament de la convivència.

Com ho fem?

Teràpia de parella

El tractament de parella pretén la participació de les dues persones que comparteixen una mateixa situació problemàtica. L’objectiu és detectar els errors en la comunicació i redefinir les pautes i les eines necessàries per a garantir una correcta interacció, per tal de permetre a la parella resoldre efectivament els conflictes i evolucionar cap al seu projecte comú.

Així mateix, la teràpia de parella permet conèixer altres problemes que es poden haver derivat de les dificultats en la comunicació, com són alteracions sexuals, consum de substàncies, infidelitats, problemes en la convivència diària …

Teràpia psicològica individual

El diagnòstic individual aporta informació cap a les conductes disfuncionals personals, els pensaments distorsionadors i les emocions que la persona té cap a la relació, detectant els errors en l’expressió o la interpretació de les diferents situacions que produeixen malestar a la interacció amb els altres, i en concret amb la parella. El tractament pretén que la persona desenvolupi les habilitats socials necessàries per relacionar-se afectiva i efectivament amb la parella.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament Biofeedback

El tractament amb biofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix en la millora terapèutica.