Problemes d'adaptació de la parella - Mensalus Psicòlegs BCN

Problemes d’adaptació de la parella

Què són els problemes d’adaptació de la parella?

 adaptacion parella Una parella és una unitat formada per dues persones independents que han hagut de fer un procés d’adaptació mutu necessari per considerar els objectius d’aquesta unió i els mecanismes necessaris per a la seva consecució.

Així mateix, la parella haurà de fer en el cicle de la seva vida un altre procés d’adaptació als canvis que vagin sorgint.

Els moments crítics i que requereixen un procés d’adaptació important per a la parella solen ser:

 • Primer any de convivència
 • Naixement del primer fill
 • Naixement de nous fills
 • Transició a l’etapa de maduresa
 • Abandonament de la llar per part dels fills
 • Jubilació
 • Mort d’algun familiar

Com ho podem identificar?

En les parelles que no poden adaptar-se als canvis que es donen durant el seu cicle es poden trobar les següents característiques:

 • Insatisfacció en el nucli familiar
 • Desinterès pel benestar de la parella
 • Sensació d’avorriment o rutina en l’entorn familiar
 • Ressentiment per qüestions quotidianes irrellevants
 • Incomoditat davant la presència de l’altre
 • Discussions per l’organització de l’espai i del temps familiar
 • Irritació davant els comportaments del company / a
 • Pèrdua de la intimitat sexual de la parella
 • Dificultats en la comunicació
 • Infidelitat

Com ho fem?

Teràpia de parella

En la teràpia de parella s’analitzen aquelles situacions en què la parella s’ha desequilibrat mitjançant una desadaptació a les noves característiques vitals i, per tant, pretén elaborar els recursos necessaris que permetin restablir les condicions en què se sosté la parella, tenint present el canvi que s’ha produït i les expectatives que fonamenten la relació.

L’evolució i el manteniment de la parella requereixen un continu procés de reestructuració de les condicions de funcionament per tal de mantenir-se quan es produeixi un canvi. D’altra banda, en la teràpia de parella es treballen emocions, pensaments i conductes que s’han desenvolupat a partir d’aquesta desadaptació, els quals poden haver interferit en la resolució de la situació, augmentant el malestar.
Teràpia psicològica individual

La teràpia individual analitza la funció que té l’individu cap a la seva relació de parella, quines són les seves expectatives i les dificultats que té per resoldre el problema detectat. El diagnòstic també pretén definir el malestar que pateix la persona en referència al distanciament i la pèrdua de satisfacció cap a la relació de parella, amb l’objectiu de determinar els recursos necessaris per generar un canvi personal i en la relació amb el company / a

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i aconseguir els objectius terapèutics definits.

Tractament Biofeedback

El tractament amb biofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica.