Problemes sexuals - Mensalus Psicolegs Barcelona

Problemes sexuals

Què són?

 problemes sexuals Les disfuncions sexuals són un tipus de trastorn sexual que es caracteritza per una alteració dels processos implicats en el cicle de la resposta sexual, o bé existeix dolor associat a l’acte sexual. Pel que fa al cicle de resposta, identifiquem les següents fases: desig, excitació, orgasme i resolució, podent-se donar el trastorn en una o més fases. El trastorn sexual provoca malestar o dificultats en les relacions interpersonals. Hi ha una elevada prevalença d’aquests trastorns, ja que un 50% de la població general els pateix, índex que varia segons els diferents tipus.

Tipus :

 • Trastorn del desig sexual
 • Trastorn de l’excitació sexual
 • Trastorns orgàsmics
 • Trastorns sexuals per dolor

Com els podem identificar?

L’alteració en una o més de les fases de la resposta sexual humana ajuda a la identificació de la disfunció, trobant així alguns símptomes disfuncionals:

 • Disminució o falta de fantasies o desitjos d’activitat sexual.
 • Aversió extrema o evitació dels contactes sexuals genitals amb la parella sexual.
 • Incapacitat de la dona per mantenir la resposta de lubricació necessària durant l’acte.
 • Incapacitat de l’home per mantenir una erecció fins al final de l’activitat sexual.
 • Absència o retard de l’orgasme en la dona o l’home després d’una fase d’excitació sexual.
 • Ejaculació en resposta a una estimulació mínima abans que la persona ho desitgi.
 • Dolor genital en homes o en dones associat a la relació sexual.
 • Aparició d’espasmes involuntaris de la musculatura vaginal en la dona que interfereixen en el coit.

Què pretenem amb el tractament?

El tractament pretén la modificació del trastorn disfuncional, de manera que es possibiliti una conducta sexual satisfactòria per a la parella.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament es fa necessària una avaluació clínica i psiquiàtrica, per determinar la síndrome i distingir-de possibles trastorns associats.

El tractament psicològic pretén tractar el trastorn disfuncional, amb la col·laboració de la parella quan sigui possible. Es facilita informació sexual sobre els aspectes deficitaris o erronis, es modifiquen actituds o cognicions disfuncionals que redunden agravfando o mantenint el trastorn, es desenvolupen habilitats socials i comunicatives, es treballa l’eliminació de l’ansietat davant la relació sexual, i s’entrena en habilitats sexuals específiques. Es pretén així aconseguir la satisfacció en les relacions sexuals de parella.

Tractament farmacològic

En alguns casos és convenient complementar el tractament psicològic amb un tractament farmacològic. L’equip de psiquiatres del centre treballa coordinadament amb l’equip de psicòlegs per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i assolir els objectius terapèutics definits.

Tractament bio / neurofeedback

El tractament amb bio / neurofeedback és un tractament innovador que permet que la persona controli voluntàriament els seus processos fisiològics davant d’un problema clínic. El terapeuta valorarà la contribució del mateix a la millora terapèutica.