Trastorn orgàsmic masculí - Mensalus Psicòlegs BCN

Trastorn orgàsmic masculí

Què és?

 sexòlegs-orgasme-masculí Considerarem en aquest trastorn l’ejaculació retardada i la anejaculació, caracteritzant-se per l’absència o retard persistent de l’ orgasme després de la fase d’excitació sexual normal, l’adequació de l’estimulació, la intensitat i la durada, ha de valorar-la l’especialista clínic.

No es considera en aquest trastorn l’ejaculació retrògrada, atès que si s’experimenta la sensació orgàsmica tot i que el líquid seminal no és expulsat.

S’associen sentiments de frustració que augmenten la resposta ansiosa i faciliten l’alentiment eyaculatoria.

Com ho podem identificar?

Poden permetre la seva identificació els següents aspectes

  • Experimenta gran excitació però no arriba al orgasme.
  • Relacions sexuals tenses centrades en la consecució de l’orgasme, no en la trobada eròtic.
  • L’erecció no sol veure afectada.
  • No es detecten sensacions precedents a l’orgasme.
  • Sentiments de frustració que incrementen l’ansietat i agreugen el problema.
  • Apareixen mecanismes defensius d’evitació de la parella i falta de desig.
  • L’escassa freqüència de contactes sexuals es compensa amb autoestimulació.

Què pretenem amb el tractament?

Els objectius del tractament van destinats a tranquil·litzar al pacient, oferir informació sexual emfatitzant en les creences negatives i aportant recursos que millorin la comunicació en la parella, amb la finalitat última d’optimitzar la resposta sexual.

Com ho fem?

Teràpia psicològica individual

Abans d’iniciar el tractament cal una exhaustiva avaluació clínica per determinar amb precisió les característiques de la disfunció sexual, atenent a les variables que intervenen i als possibles trastorns associats.

Un cop realitzat el diagnòstic, el tractament combina tècniques cognitives amb conductuals com a experimentació sensorial i erotització intravaginal.

El tractament individual d’aquesta disfunció es considerarà únicament si no hi ha possibilitat de realitzar-lo en parella o si es compta amb escassa col·laboració d’aquesta.

Teràpia de parella

El tractament en parella pretén la participació de les persones que es veuen afectades per una mateixa situació problemàtica. En aquesta disfunció sexual està indicada la intervenció en parella, excepte si no hi ha parella o si la seva col·laboració és escassa.