Coaching Adults - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Coaching

Life Coaching

Entrenament d’habilitats específiques per aconseguir objectius concrets.

El Coaching és una disciplina que ens aproxima a l’assoliment d’objectius que permeten un desenvolupament en diferents àmbits vitals.
Concretament, el Life Coaching se centra en l’entrenament de capacitats per afrontar la vida diària.

 

La vida és un entrenament continu

41081545_sEntrenem amb el propòsit de millorar el nostre rendiment físic i mental. La vida és un continu entrenament, cada experiència ens prepara per donar el següent pas. Encara així, no sempre trobem els recursos que desitgem en la rutina diària. Alguns objectius precisen d’un aprenentatge extra.
Aquest aprenentatge pot realitzar-se a través de diferents vies. Els processos de Coaching són una manera eficient de posar en pràctica habilitats especialment triades per aconseguir metes específiques.

 

El procés de Coaching persegueix un objectiu concret

 

Concretar la meta és un dels grans secrets del bon Coach.
El psicòleg desglossa el motiu de consulta fins a convertir-ho en un repte quantificable i altament específic.

La figura del psicòleg Coach

El Coach té la funció d’acompanyar insistint en el procés de reflexió de l’individu.
A través de la introspecció, la persona es planteja noves qüestions: solucions no intentades, opcions fins al moment desconegudes, maneres diferents de fer i desfer, etc., un ventall de possibilitats que amplien la seva visió de la realitat.

El compromís

El secret per aconseguir un objectiu és estar compromès.
El procés de coaching planteja els elements imprescindibles perquè aquest compromís existeixi i posa sobre la taula un pla d’acció que Coach i client revisen conjuntament.

 

El canvi

Els aprenentatges adquirits i la posada en pràctica permeten a la persona veure’s en una nova tesitura i sentir les diferències entre l’abans i l’ara.

El destinatari

El Coaching està indicat per a aquelles persones que es troben estables emocionalment i gaudeixen d’una bona salut mental però, al mateix temps, desitgen millorar algun aspecte vital.

Life Coaches

Moltes vegades el canvi que busquem va de la mà de sortir de certes zones de confort (no tan còmodes com semblen). Per aconseguir-ho, el Life Coach és qui pot marcar el pla d’acció.

Life Coaches que col·laboren en Mensalus:

 

laia        alejandra       PIlar

ignasi       Ma Teresa      yolanda