Curso práctico de psicoterapia e inteligencia emocional - Institut Mensalus

↑ Torna a Formació

Inici: Divendres 10 de Maig de 2019

 • Curs de 8 sessions de 3 hores (24 hores)
 • Una sessió setmanal (Divendres)
 • Classe teòrica + workshop en cada sessió
 • Tutories per a la revisió dels conceptes apresos i la creació de materials
 • Posicionament teòric constructivista-sistémic-integrador
 • Material formatiu en cada sessió

 

Aquest curs va dirigit a tots aquells psicòlegs que vulguin conèixer el paper de la Intel·ligència Emocional dins del context Psicoterapeútics i desitgin aprendre les principals tècniques d’intervenció útils per al seu entrenament.

Al llarg de 8 setmanes el grup viurà en primera persona exercicis on la flexibilització del pensament, la creativitat i la capacitat resolutiva seran els principals protagonistes.

Aquesta posada en escena dotarà a l’alumne d’un doble coneixement: estratègia + experiència.

 

Objectius

 • Conèixer els elements bàsics que componen l’entrenament de la Intel·ligència Emocional.
 • Conèixer 8 tècniques d’intervenció en Psicoteràpia basades en l’entrenament de la Intel·ligència Emocional.
 • Conèixer l’esquema bàsic per a la creació d’exercicis d’entrenament de la Intel·ligència Emocional.
 • Viure en primera persona l’entrenament de la Intel·ligència Emocional.

 

Metodologia

Les classes tenen una durada de 3h. Cada sessió es compon de:

 • Introducció de les habilitats relacionades amb la sessió.
 • Presentació de la tècnica.
 • Workshop vivencial.
 • Posada en comú amb el grup.
 • Pautes pràctiques per a l’aplicació de la tècnica dins del context psicoterapéutic.
 • Espai de tutoria per a la revisió dels conceptes apresos i la creació de materials.

 

Continguts

Primera sessió:

•  La Plasticitat Emocional: flexibilització del nostre sistema de pensaments i emocions.
• Tècnica IE: “Les ulleres”. Entrenament del autoconcepte a través de les Cartes Associatives.

Segona sessin:

• Autoconeixement, autoexpresión i autoregulació emocional.
• Tècnica IE: “Entrevista a un sentiment”. Exercici de externalització.

Tercera sessió:

• Anàlisi d’un sistema i entrenament del rol espectador I.
• Tècnica IE: “Animalia”. Visió d’un problema i cerca de solucions i inicis de canvi. Exercici inspirat en el treball de les Constel·lacions Familiars.

Quarta sessió:

• Entrenament del pensament estratègic.
• Tècnica IE: “Lego experience”. Treball de recursos i solucions a través de peces de construcció.

Cinquena sessió:

• Entrenament de l’assertivitat i la veu autocrítica.
•  Tècnica IE: “La roda assertiva i les quatre cadires”. Entrenament de l’assertivitat per mitjà de la tècnica de role-playing.

Sisena sessió:

• Detecció de recursos personals i autoempatía.
• Tècnica IE: “Traça-ho”. Exercici inspirat en la tècnica de “La linea de la vida”.

Setena sessió:

•  Anàlisi d’un sistema i entrenament del rol espectador II
• Tècnica IE: “El director, l’actor i l’espectador”. Visió d’un problema i cerca de solucions i inicis de canvi. Exercici basat en el treball de les Constel·lacions Familiars.

Vuitena sessió:

• Autoexpresió i reconstrucció d’un discurs.
• Tècnica IE: “Diàleg acompanyat de diferents materials”. Treball d’una emoció bàsica a partir de la connexió amb significats nuclears.

 

*Al llarg del curs cada alumne dissenyarà un exercici basat en l’entrenament de la Intel·ligència Emocional que serà supervisat pel tutor i formarà part d’una guia pràctica creada exclusivament per al grup.

 

Dades Bàsiques

 • Grups reduïts (màxim 12 places).
 • Curs de 24 hores (8 sessions de 3 hores de durada).
 • 1 sessió setmanal durant 2 mesos (Divendres).
 • Preu: 490€   OBERTA INSCRIPCIÓ
 • INICI
  • Grup Matins. Inici: Divendres 10 de Maig 2019
   Horari: 10:00 a 13:00 hores.

Responsable del Taller

Mª TERESA MATA – Psicoterapeuta, coach y fisioterapeuta