Curs: EL PROCÉS DE DOL - Mensalus Psicologos Barcelona

↑ Torna a Formació

INICI: 15 de Març de 2019

 

Formació adreçada a estudiants i professionals de la psicologia, psiquiatria i de l’àmbit socio-sanitari, cures pal·liatives i treball social, els quals estiguin en contacte amb persones en procés de dol o que viuen situacions vitals que comporten pèrdues significatives.

Aquesta formació neix amb el propòsit d’oferir les eines necessàries per dur a terme una adequada valoració diagnòstica, dissenyar el pla d’acció terapèutica en funció de les necessitats de la persona en dol, de les seves característiques personals i context en què el procés de desenvolupa

La finalitat d’aquesta formació és oferir als alumnes els coneixements, eines i actitud necessaris per aconseguir l’equilibri entre l’ajuda dispensada i l’experiència d’aquesta, valorada com eficaç per la persona que la rep. Per a això es presta atenció, no només a la part tècnica, sinó especialment a la trobada de dues biografies, el professional i la persona en dol, sent el marc d’aquesta relació l’exponent principal perquè la intervenció o suport siguin eficaços.

El Dol és un procés natural i universal. Al llarg del temps ha estat objecte de nombrosos estudis i publicacions. Autors de gran prestigi i experiència en l’acompanyament de persones que viuen un procés de pèrdua ens han influït, des dels seus respectius marcs teòrics i conceptuals, en com acompanyar o tractar a persones en dol.

Una societat com la nostra, en què l’avanç de les tecnologies i el vertiginós ritme diari han creat la necessitat d’obtenir els resultats desitjats en el menor temps possible, entra en conflicte amb processos com el dol, ja que suposa enfrontar l’experiència de un dolor que afecta la totalitat de la persona i que precisa d’un temps per ser elaborat i resoldre de manera sana. Convé aclarir que aquest temps, si bé és delimitable, no s’ajusta a un calendari que pugui pre-establir-se.

 

Continguts i Metodologia

Aquest curs parteix d’una visió integradora sobre el procés de Dol en la qual la relació d’ajuda es converteix en un espai en el qual dues biografies es troben: la del pacient i la del professional que posa el seu coneixement, saber i experiència al servei del un altre, però amb la consciència de saber que en aquesta interacció tots dos donen i reben, i un s’obre al contacte amb l’altre creixent i aprenent simultàniament.

La dinàmica del curs combinarà teoria i pràctica, incloent, a més de rol-playing i visualització de sessions, la possibilitat de fer de treball personal i supervisió de casos. D’aquesta manera, es presentaran els conceptes necessari en l’acompanyament de processos de dol normals o que presenten un índex de risc lleu o moderat. S’identificaran també els factors a tenir en compte per a distingir un duel complicat, i si cal derivar a serveis més especialitzats.

La formació pràctica com a taller està pensada per facilitar l’assimilació dels aspectes estudiats i dotar els assistents de les eines necessàries per brindar una ajuda eficaç a les persones en procés de dol. En aquesta edició s’ha ampliat el nombre d’hores, seguint els suggeriments d’anteriors alumnes, per aprofundir en l’experiència i anàlisi de la pràctica clínica.

PROGRAMA DEL CURS:
El curs està dissenyat per a assimilar el contingut teòric des de l’experiència i el treball personal.

  • El dol com a procés natural.
  • Aportacions dels principals autors i estudiosos del dol.
  • La concepció de J.W. Worden: El dol com a tasca.
  • L’entrevista d’avaluació i acollida.
  • Creant l’aliança terapèutica. Què és el que la persona en procés de dol sent com a ajuda?
  • La intervenció psicoeducativa.
  • Tècniques psicoterapèutiques en processos de dol.
  • El terapeuta: autoconeixement, resistències i pors.

.

Destinataris

Estudiants i professionals de la Psicologia i Psiquiatria, professionals de l’àmbit socio-sanitario, cures pal·liatives i treballadors socials.

.

Dades:

 • DATES PROPERA SESIÓ:
  • Divendres 15-03-2019 de 18 a 20 h.
  • Dissabte 16-03 -2019 de 9 a 14 h.
  • Divendres 22-03-2019 de 18 a 20 h.
  • Dissabte 23-03-2019 de 9 a 14 h..
 • TOTAL: CURS DE 14 h.
 • PREU: 250€

 

Trucar al telèfon 93 237 19 16 per a reserves o més informació.

 

Valoracions de participants d’edicions anteriors

 Quins aspectes destacaries del taller?

 

“Las dinámicas, el ritmo, la experiencia del docente. En general: un curso excelente!”

“El contenido es muy acertado, la forma de transmitirlo y los recursos aportados. La forma de hacer participar el grupo y que éste sea reducido.”

“Una total implicación, sensibilidad y entusiasmo en la forma de dar la formación.”

“La naturalidad con la que se imparten todos los temas, la cercanía. Aprendes muchísimo tanto personal como profesionalmente. Lo recomiendo 100%, me ha encantado.”

“Buena base teórica. Poder hacer ejercicios basados en nuestras experiencias y así trabajar asuntos y temas personales. Me he sentido en un espacio seguro de confianza y muy bien atendida y acompañada.”

“Las dinámicas propuestas por el formador y las experiencias que ha ido compartiendo. Se ha abierto un vínculo y una conexión bonita que ha facilitado el buen funcionamiento del taller.”

“Se puede trabajar el duelo desde la propia experiencia, vivenciando, y siendo conscientes de lo que supone. Lo que permite imaginar que sentirá el paciente cuanto intentemos ayudarlo nosotros como profesionales.”

 

Terapeuta responsable del curs:

 

Pedro Juan Clavero_okPedro Juan Clavero Marín

 
 • Licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona
 • Máster Oficial en Psicología Clínica de la Salud y Calidad de Vida. Universitat de Girona
 • Formación en Psicoterapia Integrativa. Cintra y The Institute for Integrative Psychotherapy de Nueva York
 • Especialista en trastornos del estado del ánimo, ansiedad, trastorno por estrés post-traumático, trastornos adaptativos, procesos de pérdida y duelo
 • Psicólogo especialista en procesos de pérdida y duelo, con más de 10 años de experiencia atendiendo a personas en duelo en terapia individual y grupal.
 • Especialista en atención a enfermos oncológicos y sus familiares
 • Docente sobre la atención al duelo en diversos cursos y Másters , Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya y diversos servicios de Centros hospitalarios (UFISS, Geriatría, Ginecología-Pediatría, …).
 • Co-autor del libro Rituales de despedida y conmemoración. Las celebración de una vida. Su función preventiva en el duelo (2008) Ed. Alfinlibros
 • Ponencias y presentación de estudios sobre duelo en Congresos y Jornadas de ámbito nacional e internacional.
 • Profesor asociado y miembro del Institut de Recerca i Qualitat de Vida (IRQV). Universitat de Girona
 • Docente en cursos de postgrado, masteres y formación de profesionales del ámbito socio-sanitario y educativo
 • Col. Núm. 11990. Col·legi Oficial de Psicòleg de Catalunya