Mediació Familiar - Mensalus Psicologos Barcelona

↑ Torna a Infanto/juvenil

Mediació familiar

Resolució de conflictes a través d’una 3ª persona imparcial i independent.
Casos de separació i/o divorci, conflictes familiars o en diferents àmbits com l’escolar, veïnal, etc…

 

Què és la Mediació?

La mediació és un procés de resolució de conflictes a través d’una tercera persona imparcial i independent </strong > que actua com a facilitador de la comunicació i l’abast d’acords i solucions pactades per satisfer els interessos de les parts en disputa.

Aquest tipus de procés és molt habitual i eficaç en els casos de separació i /o divorci , però també es fa extensible a altres conflictes familiars o en diferents àmbits com l’escolar, veïnal, etc.

En qualsevol cas, el objectiu final de la mediació és poder arribar a solucions del conflicte en què totes les parts surtin satisfetes i amb la menor repercussió emocional possible, a través de la comunicació i el diàleg pacífic, evitant haver d’arribar a processos contenciosos o judicials en segons quins casos.

Quin paper juga el mediador?

 Mediacion Familiar_20142157_s el mediador és un professional especialista de la resolució de conflictes, que actua amb absoluta imparcialitat facilitant l’acostament als interessos comuns i la negociació en els punts en disputa.

  • Aporta elements que regulen la comunicació i el diàleg pacífic i basat en el respecte.
  • Facilita que les parts trobin un espai per argumentar i exposar els seus sentiments, necessitats i punts de vista.
  • Promociona la participació en la recerca del consens, evitant a la confrontació.
  • Contribueix a generar un clima de cooperació i facilita fórmules per a la recerca conjunta d’acords, encara que siguin de mínims, que resultin duradors i satisfactoris per a tothom, sense que hi hagi guanyadors ni perdedors .

Mediació familiar:

 Mediacion Familiar_11307310_s sobretot estaríem parlant de situacions de separació i /o divorci: No es tracta de teràpia de parella, atès que es recorre a la mediació quan ja s’ha pres la decisió de finalitzar la relació. L’objectiu principal és aconseguir acords pactats i beneficiosos per a les dues parts, evitant al màxim les repercussions emocionals per a la parella i, sobretot, per als fills.

A través de la mediació es pretén arribar a acords consensuats, mitjançant el diàleg respectuós i evitant la tensió que comporta un procés de separació, sobretot en el moment que hi ha fills i que cal prendre decisions pel que fa a la custòdia, règim de visites, pensions etc. La mediació permet que aquests temes els resolgui la pròpia parella, prenent ells les decisions respecte als seus fills /es en lloc que siguin uns advocats o un jutge qui les dictamini.

D’aquesta manera les decisions es prenen tenint en compte les necessitats dels menors, sense que aquests siguin utilitzats com a part d’una negociació. La col·laboració de les parts en la recerca de solucions i el consens en els acords assolits, enforteix al propi acord ia les responsabilitats que genera als pares, i garanteix el diàleg post separació respecte les decisions futures sobre l’educació i el benestar dels fills .

A banda, s’evita el desgast emocional, i les seves repercussions de cara a la relació futura com a pares, així com la despesa econòmica, que representa qualsevol negociació a través dels jutjats.