Psicopedagogia - Mensalus Psicolegs Barcelona

↑ Torna a Infanto/juvenil

Psicopedagogia

Tractament re-educatiu en les dificultats en l’aprenentatge.

Intervenció psicopedagògica en la infància i l’adolescència.

 

El tractament reeducatiu és una intervenció psicopedagògica orientada a atendre les dificultats del nen o adolescent relacionades amb l’aprenentatge.

 programa_psicopedagogico_mensalus problemes d’atenció, falta d’hàbits d’estudi, limitacions en determinades aptituds, baixa motivació, etc., o altres trastorns, poden comportar problemes d’aprenentatge i deteriorar el rendiment acadèmic.

El tractament reeducatiu avalua i tracta aquestes dificultats per ajudar el nen a optimitzar les seves aptituds i tenir un bon rendiment escolar.

.

Una intervenció personalitzada i ajustada a les necessitats de cada cas permet treballar i millorar diferents aspectes de l’infant o adolescent que es veuen implicats en el seu aprenentatge, com poden ser:

programa_psicopedagogico_mensalus_2

  • l’atenció
  • la memòria
  • la planificació
  • la motivació
  • els hàbits de treball i d’autonomia
  • etc.

A qui s’adreça

programa_psicopedagogico_mensalus_3

El tractament reeducatiu es dirigeix ​​a nens i /o adolescents que presenten dificultats d’aprenentatge, així com altres trastorns o casuístiques que afectin directament el seu rendiment acadèmic.

Es considera un trastorn d’aprenentatge qualsevol dificultat en una àrea acadèmica (com la lectura, el càlcul o l’expressió escrita), on el nen o adolescent presenta un nivell molt inferior al que li correspondria per edat, nivell educatiu o grau d’intel·ligència. Aquestes dificultats interfereixen en el seu rendiment escolar i en les tasques que requereixi el seu aprenentatge. La prevalença és d’entre un 10 i 15% en la població en edat escolar.

Veure Dificultats i Trastorns més freqüents.

Objectius del tractament

programa_psicopedagogico_mensalus_6

Els objectius del tractament és centren en millorar i optimitzar tots els processos i aspectes implicats en l’aprenentatge, especialment els que més dèficits i dificultats presentin.

És important tenir en compte que els objectius es concretin i es personalitzin en cada pla d’intervenció, atenent a les necessitats específiques de cada nen o adolescent.

Com treballem

El tractament té un enfocament MULTIDISCIPLINAR, per garantir l’efectivitat.

Un equip multidisciplinari permet donar la resposta adequada en cada cas, oferint una atenció de qualitat, global i integral, que afavoreixi la consecució dels objectiu definits en cada intervenció.

programa_psicopedagogico_mensalus_5