Com treballem - Mensalus Psicologos Barcelona

↑ Torna a Qui som

Com treballem – TRACTAMENTS TERAPÈUTICS INDIVIDUALITZATS

Els professionals de les diferents especialitats (Psiquiatria, Psicologia, Neuro-psicologia, Psicopedagogia, Logopèdia) treballen de forma coordinada per poder fer una valoració diagnòstica conjunta i aconseguir els millors resultats terapèutics. D’aquesta manera podem donar la resposta adequada en cada cas, oferint una atenció de qualitat, global i integral, que afavoreixi la consecució dels objectius definits per a cada intervenció.

A les DEMANDES ASSISTENCIALS de psicologia, el nostre mètode de treball és el següent:

Com treballem

Sessió Informativa Gratuïta

el terapeuta explica el procés terapèutic, i orienta sobre els objectius i beneficis, el cost i la durada aproximada .

Sessió d’avaluació diagnòstica

avaluació dels factors de personalitat, emocionals i / o de relació que originen i mantenen el problema.
Realització de Test / Proves Diagnòstiques.
Des de la 1ª sessió s’ofereixen PAUTES per afrontar la problemàtica i EINES per aplicar en les situacions que generen el problema.

Sessions de psicoteràpia

es formula la HIPÒTESI DIAGNÒSTICA i es consensuen amb el pacient els OBJECTIUS TERAPÈUTICS que permeten establir el PLA d’INTERVENCIÓ .
Durant les sessions de psicoteràpia es faciliten al pacient estratègies i se l’entrena en la utilització de tècniques que faciliten el canvi i la superació de la simptomatologia.
el pacient obtindrà un major coneixement de si mateix i del problema, per optimitzar les seves qualitats personals i assumir les seves pròpies limitacions.

En finalitzar la teràpia es faciliten PAUTES i EINES perquè el pacient pugui funcionar adequadament i tingui estratègies d’afrontament per superar les dificultats.